Generalforsamlingen d. 11. februar 2011

Dagsorden jf. vedtægterne.

Der var 16 fremmødte gaster.

Erik Busch valgtes til dirigent.

Formanden, Jørn Foss og kassereren Hans Chr. Hartvig, aflagde herefter henholdsvis beretning og regnskab, som godkendes med bifald.

Formanden uddelte herefter 2 stk. 25 års tegn til Bjørn Ørsted Christensen og Arne Qvist Pedersen. Hefter udnævnte formanden et nyt æresmedlem, Herluf Jørgensen, Helsingør, (gammel langelænder).

Efter dette omtalte formanden planer for den kommende udflugt (Grundlovsdagen), det er vores tur i år, dette foregår sammen med Sømandsforeningen, (det er jo Tordenskjolds soldater, for en stor del). Der arbejdes med Helsingør, Kronborg museum, pr. bus, nærmere vil tilgå foreningernes medlemmer.

Kassereren omtalte evt. ændring af forsikringsforhold, Fregatskydningen, hvor der vil kunne opnås en betragtelig besparelse, når dette forhåbentligt falder på plads. Kontingentet stiger næste år til kr. 275,00.

Valg:
Formanden, genvalgtes for 1. år.

Til bestyrelsen, Arne Bjerg Nielsen i stedet for Allan Idd Jensen der ikke ønskede genvalg (alder).

Sendemænd, genvalg af Jørgen Petersen (Ærø) og Allan Idd Jensen.

Flagbærer, genvalg af Jørgen, nyvalgt af Torben Due i stedet for Allan Idd som ikke ønskede genvalg, alder m.v.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Herefter serverede vores nye medlem Martin ”Fisk” et overdådigt fiskebord med lidt lune retter, som han havde sponsoreret.

Efter omstændighederne sluttede det pænt, foreningen og en anden sponsor var vært ved drikkevarerne.

LANGELANDS MARINEFORENING

Kassereren

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.