Endnu en ny hjemmeside

Som overskriften siger, så er der blevet udviklede endnu en ny hjemmeside setup. Dette er et mere dynamisk, samt det er lettere og holde opdateret med de nye informationer.

Der er nogle ting som mangler endnu, men det skal nok komme. I må meget gerne komme med forslag til hvis der er ting som I ønsker at der skal være ude på den nye side.

Grunden til at denne er lavede om endnu en gang er fordi at det er lettere og opdateret og holde fri for fejl. Samt folk har mulighed for at kunne hjælpe til på siden med indlæg osv.

Jeg håber at I bliver glad for denne, eller må i kontakte mig eller sådan noget.

Mvh

Langelands Marineforening’s nye Webmaster

Related Images:

Neptun fest: 24.10.2011 kl.1800

Deltagerantal 27. Formanden bød velkommen, herunder til 2 nye medlemmer (ægtepar som overføres fra Svendborg)

Vores faste ”band” Ejvind og Erik underholdt og sangbøgerne blev flittigt brugt,
festen sluttede ved 11 tiden i rimelig god ro og orden.

Related Images:

Alm. møde: 24.09.2011 kl.1000

Besøg af vores æresmedlem Herluf og fru Ninna fra Helsingør, de skulle på familiebesøg på Nordlangeland, og havde således fået datter og svigersøn med som rorgængere. Herluf havde medbragt 3 gode flasker snaps. Der blev straks smagt på varerne, og bestyrelsen vedtog så omgående at på næste ordinære møde ville foreningen sørge for lidt godt henne fra Martin Fisk, og så nyde lidt af gaverne fra Herluf, ingen protester.

Related Images:

Fregatskydning:14.08.2011 kl. 0700

18 skytter incl. sidste års fregatkaptajn Jørgen ”Ærø” Petersen gik herefter an til morgenskafning med diverse tilbehør, således vel klar var der afgang til Fredskoven, efter belæring om reglerne for skydningen, herunder politiets regler m.v. gik skydningen i gang kl. 0900. Efter 245 skud røg krudtkammeret. Herefter var der afgang til Huset, Neptun serverede i år biksemad med det nødvendige tilbehør, 16 deltog incl. nogle af vore damer. Under skafningen redegjorde formanden for skydningens forløb, oplæste og overrakte præmier til skytter og vindere.
Årets fregatkaptajn blev Erik Busch, som blev hidkaldt, han gav omgående lidt nødproviant.

Related Images:

S/S Skjelskør: 11.06.2011 kl. 1800

Vi gik ombord på det gode skib, medbringende lidt fast føde og den nødvendige nødproviant. Foreningen havde annonceret S/S Skjelskørs ankomst i den lokal ugeavis, så mange lagde vejen forbi og kom ombord, de fleste af de besøgende blev også beværtet med lidt nødproviant. En del af besætningen aflagde næste formiddag, inden afgang, besøg i Marinestuen, hvor vores medlem Martin ”Fisk”, gav dem lidt fast føde med til en del af hjemturen til Frederikssund

Related Images:

Sømandsforeningens kransenedlæggelse på Midtermolen: 05.05. 2011. kl. 0800

Marineforeningen var som sædvanligt inviteret. HJV kutteren fra Svendborg, var desværre på værft, men besætningen mødte på trods af dette, og forestod flaghejsningen som vanligt. Sømandsforeningens formand nedlage kransen ved mindesmærket, herefter gik turen til Neptun, hvor værten bød på lidt lækkert, Sømandsforeningen bød på øl og riga, Marineforeningen fulgte med, dette gjorde havnen også, (som sædvanligt).

Related Images:

Generalforsamlingen d. 11. februar 2011

Dagsorden jf. vedtægterne.

Der var 16 fremmødte gaster.

Erik Busch valgtes til dirigent.

Formanden, Jørn Foss og kassereren Hans Chr. Hartvig, aflagde herefter henholdsvis beretning og regnskab, som godkendes med bifald.

Formanden uddelte herefter 2 stk. 25 års tegn til Bjørn Ørsted Christensen og Arne Qvist Pedersen. Hefter udnævnte formanden et nyt æresmedlem, Herluf Jørgensen, Helsingør, (gammel langelænder).

Efter dette omtalte formanden planer for den kommende udflugt (Grundlovsdagen), det er vores tur i år, dette foregår sammen med Sømandsforeningen, (det er jo Tordenskjolds soldater, for en stor del). Der arbejdes med Helsingør, Kronborg museum, pr. bus, nærmere vil tilgå foreningernes medlemmer.

Kassereren omtalte evt. ændring af forsikringsforhold, Fregatskydningen, hvor der vil kunne opnås en betragtelig besparelse, når dette forhåbentligt falder på plads. Kontingentet stiger næste år til kr. 275,00.

Valg:
Formanden, genvalgtes for 1. år.

Til bestyrelsen, Arne Bjerg Nielsen i stedet for Allan Idd Jensen der ikke ønskede genvalg (alder).

Sendemænd, genvalg af Jørgen Petersen (Ærø) og Allan Idd Jensen.

Flagbærer, genvalg af Jørgen, nyvalgt af Torben Due i stedet for Allan Idd som ikke ønskede genvalg, alder m.v.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Herefter serverede vores nye medlem Martin ”Fisk” et overdådigt fiskebord med lidt lune retter, som han havde sponsoreret.

Efter omstændighederne sluttede det pænt, foreningen og en anden sponsor var vært ved drikkevarerne.

LANGELANDS MARINEFORENING

Kassereren

Related Images:

Logbogen

Langelands Marineforening – Logbogen

I logbogen fortæller vi om nyheder og arrangementer.

Nyt om udflugter, referater fra generalforsamlinger samt nyheder om hvad vi ellers foretager os i løbet af året.

Related Images: